MOU Pustaka

Kepala perpustakaan SMPN 26 melaksanakan kunjungan ke perpustakaan SMPN 27 dalam rangka penandatangan MOU yang dilaksanakan pada bulan Februari.